2024. 07. 21. Dániel, Daniella, Lőrinc 22:23
Pályázatok 2017/2018

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A. Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására

B. Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára

A. Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása.

Támogatásra jogosult: Az erdőgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minősül, a feleség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhető:

1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlőségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között élő erdészek és családjuk helyzetének javításához.

3. Időskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány 1021. Budapest, Budakeszi út 91. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap). A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött adatlapot , az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével. Az adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás főbb szempontjai :

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma október 31-ig elbírálja és döntéséről értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:

• A közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya,

• a kérelmező egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset, stb.

• a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások,

• eltartottak, gyermekek száma,

• árvaság,

• az igény gyakorisága,

• helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felső határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylők száma befolyásol.

Gémesi József, a kuratórium elnöke

Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására pályázat adatlapja ide kattintva tölthető le.

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

B. Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a

•    Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
•    Debreceni Márton Szakképző Iskola, Miskolc   
•    FM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred
•    NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron•
•    Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye, Barcs
•    Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola, Szőcsénypuszta
•    Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye, Szeged
•    Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda
tanulói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak) után, képzési szintenként egy tanévre, a következő létszámban:
            
            szakmai középfokú iskolai tanuló     
            
Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerheti el, aki:
a) az előző félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és az erdészhagyományokon alapuló kiemelkedő közösségi tevékenységet folytat.

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és részletesen tájékoztasson a szociális helyzetéről.

Kerüljön csatolásra:

-    pályázati adatlap
-    tanári támogatás
-    a pályázó részletes önéletrajza
-    az elmúlt két félév bizonyítványának másolata

A szakmai előmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figyelembe vehető a tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.


3. Az ösztöndíj havi összege
•    szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a köztársasági ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat június 30-ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésőbb augusztus 31-ig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.


Gémesi József ,a kuratórium elnöke

A vonatkozó pályázati adatlap és a pályázati felhívás a szövegkapcsolókra kattintva tölthetőek le.<< vissza
Imperial22 futárszolgálat