2024. 07. 21. Dániel, Daniella, Lőrinc 22:31
Oktatási program

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA SZAKOSZTÁLY

ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA PROGRAMJA

Napjainkban az ember már csak a környezete megváltoztatása, károsítása rovására tudja életminőségét tovább javítani. A fenntarthatóság elvének általános érvényre juttatásával lehet a helyzeten alapvetően változtatni, mely „..a fejlődés olyan formája, amely a jelen szükségleteinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A gyakorlatban ez akkor valósítható meg, ha a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekeket harmonizáljuk.” (ENSZ „Közös jövőnk” jelentés, 1987.)

A fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme a felelősség, amit a magyar erdészek éreznek az ifjúság környezeti neveléséért. Ezért az Országos Erdészeti Egyesületben, az e témában tevékenykedő szakemberek 1996-ban létrehozták az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztályt, amelynek céljait és tevékenységét megújítva, a következőkben határozzák meg.

Történelmünk során az ember számára a természeti környezet, ezen belül az erdő jelentősége folyamatosan változott. Az erdő javait ősidők óta hasznosítja az ember. Az erdő ma is meghatározó szerepet játszik az emberi lét fenntartásában, a megújítható, környezetbarát faanyag és termékek (oxigén, gomba, gyógynövény, karácsonyfa, stb.) nyújtása mellett egyre fontosabbá válik a védelmi (széndioxid megkötése, levegő, víz, zaj, szél, por, stb.) és az emberi egészségmegőrző szolgáltatása (turizmus, téli és nyári sportok, stb).

Az emberiség fejlődésének záloga, a természettel való harmónia megteremtése, melyhez az erdészeti erdei iskola szakosztály programjának megvalósításával járul hozzá. A program eredményessége érdekében célt, módszert, eszközrendszert alakított ki, melyek szerint végzi a gyakorlati megvalósítást.

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály programja

I. Erdészeti Erdei Iskola program célja

Elősegítse az ifjúság és a társadalmi szereplők környezetbarát magatartásának kialakulását, fejlődését az erdészeti erdei iskola oktatási-nevelési módszer alkalmazásával.

II. Erdészeti erdei iskola program oktatási-nevelési módszere

Az erdészeti erdei iskola a környezetbarát magatartás kialakulásának eléréséhez erdei iskola oktatás-nevelési módszerhez illesztett erdészeti ismereteket alkalmaz, egyeztetve a nemzeti oktatási programokkal, gyakorlati megvalósítása pedig az arra legalkalmasabb helyszínen, az erdőben történik.

Erdészeti ismeretek tartalma:

Az erdészeti erdei iskola összefüggő ismereteket nyújt az erdő és az ember kapcsolatáról, az erdő megújítható termékeiről, védelmi és az ember egészségét megőrző szolgáltatásairól. Megismertet az erdő gondozójával, az erdésszel és munkájával. Bemutatja az erdei életközösséget, a fafajokat, az erdőben lévő történeti emlékhelyeket. További ismeretek nyújt a fenntartható erdőgazdálkodás fogalmáról és ismérveiről, a „zöld” törvényekről, az erdészeti oktatásról és kutatásról valamint az erdőesztétikáról.

III. Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály programjának eszközrendszere

A) Minősített oktatóhelyek működtetése

1. Erdészeti Erdei Iskola

a. Éves környezeti nevelési és oktatási programmal rendelkezik, amely megfelel a Szakosztály célkitűzéseinek, kapcsolódik a nemzeti oktatási programhoz, és tartalmazza az erdészeti ismereteket.

b. Lehetőleg minősített erdei iskola szolgáltató legyen (Oktatási Minisztérium – IUCN)

c. Legalább egy csoportot befogadó fedett oktatási, közösségi hellyel rendelkezik. Ajánlott szabadtéri foglalkoztató helyek kialakítása is.

d. Erdei oktató helyekkel, berendezésekkel rendelkezik. (erdei tematikus bemutatóhely, tanösvény, tájékoztató táblák, stb.)

e. Megfelelő gyakorlattal rendelkező erdészt és környezeti nevelésben jártas szakembert foglalkoztat.

f. A Szakosztály által akkreditált és ez által védjegyének használati jogát megszerezte.

2. Erdészeti Erdei Oktatóhely

a. Környezeti nevelési, oktatási programmal rendelkezik, amely megfelel a Szakosztály célkitűzéseinek, kapcsolódik a nemzeti oktatási programhoz, és tartalmazza az erdészeti ismereteket.

b. Erdei oktató helyek, berendezések használatával rendelkezik. (erdei tematikus bemutatóhely, tanösvény, tájékoztató táblák, stb.)

c. A programokba erdész szakembert is bevon.

d. A Szakosztály által akkreditált és ez által védjegyének használati jogát megszerezte.

B) Nyitottság, együttműködés más szervezetekkel

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály a hazai és nemzetközi erdőpedagógiai, környezeti nevelési, erdei iskolai szervezetekkel, a környezeti nevelésben munkálkodókkal, kiemelten a pedagógusokkal működik együtt, képviselve az erdészeti programunkat.

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagsága és együttműködő partnerei bíznak abban, hogy évek múlva a felnövekvő ifjúság természetszerető, természetféltő és természettudatos gondolkodást, cselekvést megvalósító, a természettel harmóniában élő felnőtté válik.

Budapest, 2006. február 15.

Országos Erdészeti Egyesület

Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály<< vissza
Imperial22 futárszolgálat